Image
Дейност

Дейност

Изкупуване, сортиране и рециклиране на отпадъци от пластмаса – опаковки и продукти от промишлеността и бита; производство и продажба на вторични (рециклирани) полимери – мленки и гранули.
Повече
Продукти

Продукти

Висококачествени вторични (рециклирани) полимери – гранули PP, HDPE и LDPE, подходящи за производство на пластмасови изделия чрез екструзия, издуване и шприцоване.
ПОВЕЧЕ
Качество

Качество

Лабораторията за контрол на качеството прилага методики за тестване съгласно утвърдени европейски стандарти за контрол на входящи суровини и готова продукция; в компанията е въведена система за управление на качеството ISO 9001:2015 certified; ISO 14001:2015 certified; ISO 50 001: 2018 certified
Повече

REDUCE - REUSE - RECYCLE

+359 34 44 19 36
+359 34 44 19 36