Висококачествени мленки, произведени основно от технологични пластмасови отпадъци. Подходящи за производство на полимерни гранули и смеси или за директно влагане при производство на пластмасови изделия. Различни стойности на плътност и индекс на стопилка. Моля, свържете се с нас за информация относно наличните продукти.

HDPE мленки

PP мленки