ЗА НАС

Добре дошли в интернет страницата на ПМБ Индъстрис ООД – една от водещите компании за преработване и рециклиране на полимери в Югоизточна Европа.

От основаването през 2007 г., ПМБ Индъстрис ООД непрекъснато се развива, за да стане експерт във всички аспекти от производството на рециклирани пластмаси, като всяка година увеличава производствения си капацитет.

Производствените мощности се намират в град Пазарджик, България. Непрестанното модернизиране на производството и усъвършенстването на технологията позволяват на компанията да навлезе на нови пазари и същевременно с това, да запази основния си бизнес – изкупуване на отпадъци от пластмаса, тяхното рециклиране и повторно използване, с основна грижа – опазване на околната среда.

ПМБ Индъстрис ООД изкупува, сортира и рециклира отпадна пластмаса от промишлеността и бита от цяла Европа. Готовите продукти – висококачествени гранули PP (полипропилен), HDPE (полиетилен с висока плътност) и LDPE (полиетилен с ниска плътност) се използват за производство на пластмасови изделия чрез различни технологии като екструзия, издуване и шприцоване.

Високото качество на продукцията е основен приоритет на компанията. Собствената лаборатория, оборудвана със съвременна, специализирана апаратура извършва постоянен контрол на всеки етап от производствения процес – от входящите суровини до готовата продукция. В ПМБ Индъстрис ООД е въведена система за управление на качеството ISO 9001:2015 certified; ISO 14001:2015 certified; ISO 50 001: 2018 certified.

Като модерна рециклираща компания, ПМБ Индъстрис ООД активно насърчава оползотворяването и повторното използване на пластмасите, спестяването на ресурси и енергия, за една чиста околна среда.

Компанията непрекъснато се модернизира, като по този начин е в състояние да предложи високо качество на конкурентни цени и да обърне специално внимание на нуждите на своите клиенти.


МИСИЯ

Активно насърчава екологично чисто производство чрез рециклиране и спестяване на ресурси

Стреми се да допринася за една чиста околна среда

Постоянно модернизира технологичния процес

Непрекъснато разширява продуктовата гама

Осигурява дългосрочно взаимноизгодно сътрудничество със своите доставчици

Предоставя високо качество на конкурентни цени и обръща специално внимание на нуждите на своите клиенти

 

„ПМБ ИНДЪСТРИС” ООД

Седалище: област Пазарджик, община Пазарджик, гр. Пазарджик 4400, ул. “Мильо войвода” 18

Обявява

На засегнатите лица и общественост, че има инвестиционно предложение: „Обособяване на нова площадка (Площадка № 3) за временно съхраняване на неопасни пластмасови отпадъци с местонахождение: обл. Пазарджик, община Пазарджик, гр. Пазарджик 4400, ул. „ИСКРА“ № 9, поземлен имот с идентификатор № 55155.508.261 по плана на гр. Пазарджик, площ 10056 кв.м.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Пазарджик 4400 п.к. 220, ул. “Генерал Гурко” № 3,

ет. 4, email: riewpz@riewpz.org, тел: 034/441875

и/или Община гр. Пазарджик 4400, бул. “България” № 2, email: secretary@pazardjik.bg, тел: 034/445501