„ПМБ ИНДЪСТРИС” ООД ОБЯВЯВА

„ПМБ ИНДЪСТРИС” ООД Седалище: област Пазарджик, община Пазарджик, гр. Пазарджик 4400, ул. “Мильо войвода” 18   Обявява На засегнатите лица и общественост, че има инвестиционно предложение: „Монтаж на инсталация за сортиране по цвят на млянка“ с капацитет 1100 кг/час в югоизточната част (150 кв.м.) от сграда 55155.508.405.9, находяща се в гр. Пазарджик, ул. „Мильо Войвода“

Прочетете повече