РЕЦИКЛИРАНЕ – ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯТ ПРОЦЕС

Първи етап - Сортиране на отпадъците от пластмаса

По вид и цвят

Втори етап – Смилане на отпадъците от пластмаса

Мленки

Трети етап - Изпиране и изсушаване на смляната пластмаса (мленки)

Премахване на всякакви замърсявания

Четвърти етап – Преработване на изпраните и изсушени мленки посредством екструдер и последващо гранулиране

Готова продукция – висококачествени вторични (рециклирани) полимери – гранули

Пети етап – Класификация на продуктите

Лабораторен анализ