Продукти

ГРАНУЛИ

HDPE (полиетилен с висока плътност) гранули
PP (полипропилен) гранули

МЛЕНКИ

HDPE (полиетилен с висока плътност) мленки
PP (полипропилен) мленки