Продукти

ГРАНУЛИ

HDPE (полиетилен с висока плътност) гранули
PP (полипропилен) гранули